สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 595 สถานที่แข่งขัน ห้อง1214 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 หนองบ่อสามัคคีวิทยา  สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ)  84.98   1 ชนะเลิศ
2
 บุญเหลือวิทยานุสรณ์  สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)  79.65   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 หนองเสือวิทยาคม  สพม. เขต ๔ ปทุมธานี-สระบุรี)  75.32   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม  สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)  70.65   4 เหรียญเงิน