สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 09.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 583 สถานที่แข่งขัน ห้อง1208 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 โคราชพิทยาคม  สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)  88.00   1 ชนะเลิศ
2
 นาจิกพิทยาคม  สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ)  67.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 โพธินิมิตวิทยาคม  สพม. เขต ๓ (นนทบุรี-อยุธยา)  38.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒