สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 12.00-15.00
รหัสการแข่งขัน 581 สถานที่แข่งขัน ห้อง2510 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 มหรรณพาราม  สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)  83.67   1 ชนะเลิศ
2
 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)  78.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑