สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 12.00-15.00
รหัสการแข่งขัน 579 สถานที่แข่งขัน ห้อง2508 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ขามแก่นนคร  สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น)  86.33   1 ชนะเลิศ
2
 พังเคนพิทยา  สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ)  79.67   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ปากเกร็ด  สพม. เขต ๓ (นนทบุรี-อยุธยา)  79.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 โพนทองพัฒนาวิทยา  สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)  78.00   4 เหรียญเงิน