สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 578 สถานที่แข่งขัน ห้อง2508 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 พังเคนพิทยา  สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ)  82.00   1 ชนะเลิศ
2
 ท่าสว่างวิทยา  สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)  80.66   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 สวนอนันต์  สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)  80.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 มหรรณพาราม  สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)  77.33   4 เหรียญเงิน