สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายสีปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 12.00-15.00
รหัสการแข่งขัน 560 สถานที่แข่งขัน พื้นที่ข้างเวทีฝั่งซ้าย เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 หนองแสงวิทยศึกษา  สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)  85.00   1 ชนะเลิศ
2
 ขอนแก่นวิทยายน 3  สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น)  83.60   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ลองวิทยา  สพม. เขต ๓๗ (แพร่-น่าน)  83.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ชื่นชมพิทยาคาร  สพม. เขต ๒๖ (มหาสารคาม)  81.00   4 เหรียญทอง
5
 ลาดชะโดสามัคคี  สพม. เขต ๓ (นนทบุรี-อยุธยา)  79.00   5 เหรียญเงิน