สรุปผลการแข่งขัน การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 10.30-12.00
รหัสการแข่งขัน 545 สถานที่แข่งขัน ห้อง1208 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ขุนรามวิทยา  สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)  97.00   1 ชนะเลิศ
2
 ปากเกร็ด  สพม. เขต ๓ (นนทบุรี-อยุธยา)  96.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ดู่น้อยประชาสรรค์  สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)  95.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 จระเข้วิทยายน  สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น)  94.00   4 เหรียญทอง
5
 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒  สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)  93.00   5 เหรียญทอง
6
 เม็งรายมหาราชวิทยาคม  สพม. เขต ๓๖ (เชียงราย-พะเยา)  90.00   6 เหรียญทอง
7
 วังกระแสวิทยาคม  สพม. เขต ๒๒ (นครพนม-มุกดาหาร)  88.00   7 เหรียญทอง