สรุปผลการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 12.00-13.30
รหัสการแข่งขัน 513 สถานที่แข่งขัน ห้อง2 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ท่าแซะรัชดาภิเษก  สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)  84.67   1 ชนะเลิศ