สรุปผลการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานประเภทออทิสติก ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 10.30-12.00
รหัสการแข่งขัน 510 สถานที่แข่งขัน ห้อง2 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 สิริรัตนาธร  สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)  92.00   1 ชนะเลิศ
2
 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม  สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)  89.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"  สพม. เขต ๓ (นนทบุรี-อยุธยา)  79.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ขามทะเลสอวิทยา  สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)  61.00   4 เหรียญทองแดง