สรุปผลการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 10.30-12.00
รหัสการแข่งขัน 508 สถานที่แข่งขัน ห้อง2 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 นารีรัตน์จังหวัดแพร่  สพม. เขต ๓๗ (แพร่-น่าน)  92.00   1 ชนะเลิศ
2
 กุฉินารายณ์  สพม. เขต ๒๔ (กาฬสินธุ์)  81.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒  สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)  72.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒