สรุปผลการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 15.00-16.30
รหัสการแข่งขัน 507 สถานที่แข่งขัน ห้อง2 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 หนองบ่อสามัคคีวิทยา  สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ)  77.00   1 ชนะเลิศ
2
 ขามทะเลสอวิทยา  สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)  75.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ท่าแซะรัชดาภิเษก  สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)  74.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 มหรรณพาราม  สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)  73.00   4 เหรียญเงิน